Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha bán đấu giá tài sản tại Cần Thơ

49 Đường 22B, Khu 586, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

02923.918.819

0888.839.012

Ngày đăng: 01/04/2021 - 11:23 AM

1.Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha thông báo bán tài sản tại Cần Thơ, địa chỉ: Số 49, đường 22B, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 


2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Cần Thơ (OCB), Tầng 1 và tầng 2 Tòa nhà Hòa Bình Building, số 14 – 16B Hòa Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần.

3.Thông tin về tài sản cần bán:

a. Địa chỉ tài sản cần bán: Khu dân cư số 6 A, khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

b. Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 975, tờ bản đồ số: 18.

- Diện tích: 80 m2.

- Hình thức sử dụng: Chung 80 m2, riêng: 0.2 m2.

- Mục đích sử dụng: đất ở đô thị.

- Thời hạn sử dụng: lâu dài

 

c. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

- Diện tích xây dựng: 70 m2.

- Diện tích sàn: 153,4 m2.

 

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 2.575.979.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu, chín trăm bảy mươi chín nghìn đồng).

 

5. Hình ảnh tài sản đấu giá:

6. Đường link tham khảo thêm: https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-cong-khai-viec-dau-gia/a-quyen-su-dung-dat-thua-dat-975-to-ban-do-so-18-dien-tich-80-m2-hinh-thuc-su-dung-chung-80-m2-rieng-0-m2-muc-dich-su-dung-dat-o-do-thi-thoi-han-su-dung-lau-dai-dia-chi-khu-dan-cu-so-6-a-khu-do-thi-moi-nam-song-can-tho-phuong-hung-thanh-quan-cai-rang-thanh-pho-can-tho-b-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-dien-tich-xay-dung-70-m2-dien-tich-san-1534-m2-dia-chi-khu-dan-cu-so-6-a-khu-do-thi-moi-nam-song-can-tho-phuong-hung-thanh-quan-cai-rang-thanh-pho-can-tho-theo-giay-chung-nhan-qsdd-qshno-va-tskglvd-so-phat-hanh-cd118391-so-vao-so-cs04161-do-so-tnmt-thanh-pho-can-tho-cap-ngay-27052016-cap-nhat-thay-doi-chu-so-huu-cho-ong-ho-thanh-minh-ngay-16072020-61553.html