Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha - Chi nhánh Kon Tum.

49 Đường 22B, Khu 586, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

02923.918.819

0888.839.012

Ngày đăng: 07/03/2021 - 04:37 PM

1 .Tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha - Chi nhánh Kon Tum.

-  Địa chỉ: số 65 Nguyễn Trãi, phường Thống Nhất, TP. KonTum, tỉnh KonTum

2. Tổ chức có tài sản bán đấu giá:

- Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam.

- Địa chỉ: Số 377 Phan Đình Phùng, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Giá trị khai thác rừng trồng ban Pô Kô 1.

- Giá trị khai thác rừng trồng ban Pô Kô 2.

- Giá trị khai thác rừng trồng ban Kon Đào.

- Giá trị khai thác rừng trồng ban Văn Xuôi.

- Giá trị khai thác rừng trồng ban Rờ Kơi.

Tổng diện tích khai thác: 708,07 ha; Sản lượng khai thác: 109.482m3 (Chi tiết đính kèm bên dưới).

4. Đường link tham khảo: https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-cong-khai-viec-dau-gia/gia-tri-san-luong-rung-trong-thuoc-cong-ty-tnhh-mtv-nguyen-lieu-giay-mien-nam-dien-tich-1375-ha-san-luong-la-204552-m3gia-tri-san-luong-rung-trong-thuoc-cong-ty-tnhh-mtv-nguyen-lieu-giay-mien-nam-dien-tich-985-ha-san-luong-la-16480-m3-gia-tri-san-luong-rung-trong-thuoc-cong-ty-tnhh-mtv-nguyen-lieu-giay-mien-nam-dien-tich-6505-ha-san-luong-la-165378-m3-gia-tri-san-luong-rung-trong-thuoc-cong-ty-tnhh-mtv-nguyen-lieu-giay-mien-nam-dien-tich-10205-ha-san-luong-la-164395-m3-gia-tri-san-luong-rung-trong-thuoc-cong-ty-tnhh-mtv-nguyen-lieu-giay-mien-namdien-tich-8281-ha-san-luong-la-87774-m3-gia-tri-san-luong-rung-trong-thuoc-cong-ty-tnhh-mtv-nguyen-lieu-giay-mien-nam-dien-tich-la-7709-ha-san-luong-la-116050-m3gia-tri-san-luong-rung-trong-thuoc-cong-ty-tnhh-mtv-nguyen-lieu-giay-mien-nam-dien-tich-9007-ha-san-luong-la-130432-m3gia-tri-san-luong-rung-trong-thuoc-cong-ty-tnhh-mtv-nguyen-lieu-giay-mien-nam-dien-tich-1432-ha-san-luong-la-209759-m3--55596.html

Xem file PDF  TẠI ĐÂY