Lịch sử hình thành và phát triển

49 Đường 22B, Khu 586, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

02923.918.819

0888.839.012

Ngày đăng: 07/03/2021 - 02:58 PM

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty TNHH Thẩm định giá và Đào tạo Song Pha - (Cty Song Pha) được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1801373365 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Cần Thơ cấp. Công ty TNHH Thẩm định giá và Đào tạo Song Pha là một đơn vị đủ điều kiện hoạt động Thẩm định giá tài sản được Bộ Tài chính công bố số 369/TB-BTC ngày 25/7/2016.

Ngày 11/07/2016, Công ty TNHH Thẩm định giá và Đào tạo Song Pha chính thức được Sở Tài chính ghi vào sổ theo dõi về việc đăng ký thẩm định viên, theo quy định đối với bà Lê Huỳnh Nga - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Cty.

Ngày 18/05/2016, Công ty TNHH Thẩm định giá và Đào tạo Song Pha chính thức được Sở Tư pháp ghi vào sổ theo dõi về việc đăng ký đấu giá viên theo quy định đối với bà Lê Huỳnh Nga - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Cty.

Ngày 19/03/2018 Công ty Luật TNHH Star River International được Sở Tư pháp Hà Nội cấp giấy đăng ký hoạt động số TP-LS-07, MST: 0108203414.

Ngày 12/07/2018 Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha được Sở Tư pháp Thành phố Cần Thơ cấp giấy đăng ký hoạt động số 04/TP-ĐKHĐ, do bà Lê Huỳnh Nga – Giám đốc Công ty điều hành và có 06 Đấu giá viên hành nghề tại Công ty, MST: 1801609571.

Ngày 03/08/2018, Công ty TNHH Thẩm định giá và Đào tạo Song Pha chính thức tách giữa Thẩm định giá và đấu giá ra thành 2 công ty, với tên là Công ty TNHH Thẩm định giá và Đào Tạo Song Pha do bà Lê Huỳnh Nga - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Cty, MST: 1801373365.

Ngày 11/10/2018Hệ thống Song Pha Group tiếp tục hoàn thiện quy trình mua bán nợ thông qua việc mở Công Ty Hợp Danh Quản Lý Và Thanh Lý Tài Sản Song Pha, do SKHĐT TP.HCM cấp và được Sở Tư Pháp TPHCM thông qua ngành nghề kinh doanh có điều kiện vào ngày 25/3/2019.