Sơ đồ trình tự thủ tục

49 Đường 22B, Khu 586, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

02923.918.819

0888.839.012

Ngày đăng: 03/04/2021 - 05:00 PM

Sơ đồ trình tự thủ tục phá sản do Công ty quản lý và thanh lý tài sản Song Pha có trụ sở tại TP.HCM

 

Căn cứ theo Luật phá sản 2014, thực hiện 7 bước tư vấn đến khách hàng:


Œ Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản èNộp tiền tạm ứng phí phá sản.


 Bước 2: Hòa giải và Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Tòa án nhận đơn, xem xét

đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

è Tòa án trả lại đơn hoặc Chuyển cho tòa án có thẩm quyền hoặc thông báo việc nộp lệ phí và tạm ứng phí phá sản hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn (trả lại đơn nếu người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn)

 è Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản trong trường hợp đặc biệt hoặc hòa giải đối với trường hợp hòa giải trước khi mở thủ tục phá sản và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản kể từ ngày nộp biên lai nộp tiền lệ phí, tạm ứng phí phá sản

è Tòa án ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.


Ž Bước 3: Mở thủ tục phá sản. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

 è   Thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

 è    Xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản: Kiểm kê tài sản; Lập danh sách chủ nợ; Lập danh sách người mắc nợ.

 Bước 4: Hội nghị chủ nợ. Triệu tập Hội nghị chủ nợ:

  • Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất (hoãn Hội nghị chủ nợ).
  • Hội nghị chủ nợ lần thứ hai: Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản khi có người tham gia Hội nghị chủ nợ vắng mặt Thông qua nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh; về Kế hoạch thanh toán cho các chủ nợ…

è Phục hồi doanh nghiệp; hoặc Thủ tục thanh toán tài sản phá sản.

 

 Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp.

 è Đình chỉ thủ tục phá sản hoặc Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh.

 

 ‘ Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

 

 ’ Bước 7: Thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

  • Thanh lý tài sản phá sản;
  • Phân chia tiền thu được từ việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã cho các đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản.

Sơ đồ của Công ty:

 

Sơ đồ dành cho khách hàng: